Крепост “ТУИДА”

Крепост “ТУИДА”

Крепост “Туида” е най-значителния археологически паметник, в покрайнините на Сливен, който води началото си от епохата на късната античност.

Намира се в местността Хисарлъка, непосредствено над кв. Ново село.
Античното селище Туида има вековна история /от VI хил. Пр.Хр. до XIII в.н.е/, било е населявано от тракийски племена, антични римляни и средновековни българи.