Къща-музей на сливенския градски бит от XIX век

Къща-музей на сливенския градски бит от XIX век

През първата четвърт на ХІХ век, неизвестни тревненски майстори построяват в една от най-старите махали на Сливен – Кафтанджийската, отворена симетрична чардаклиена къща. Тя е образец на жилищната архитектура от годините на Възраждането. Собственикът й, търговецът на аби и шаяци дядо Бою, в действителност построява две къщи, залепени една за друга. По-голямата, която е построена най-напред, е известна като къщата на Паткоолу, а по-малката и по-късна, като Арнауткината.

През 1963г. Патковата къща е превърната в музей, в който е открита интериорна експозиция пресъздаваща уредбата, удобството и хармонията на сливенския занаятчийски дом от ХІХ век. Представени са стотици уникални предмети, показващи развитието на килимарството, кебеджийството, медникарството, грънчарството, дърводелството, сарачеството и др., както и основни традиционни практики.

Къща-музей на сливенския бит от началото на ХХ век, или Арнауткината къща, е открита през 1969г. и показва бита на сливенското градско семейство в първите десетилетия на ХХ век. Експонирани са вносни и български мебели – спалня, нощни шкафчета, диван, фотьойли, бюфет. Независимо, че къщата е рожба на по-старо време, в нея успешно съжителстват нововъведенията в градския бит с менсофата в спалнята, огнището в кухнята и големите дървени шкафове във всички помещения.

През месец октомври 2009г. в къща-музей “Сливенски бит от ХІХ век” бе открита нова експозиция: ” Традиционна култура от Сливенско.” Тя е съобразена с потребностите на днешното време и показва съхраненото многобразие и специфика на регионалната традиционна култура. Основни ядра в нея са календарната обредност, обредността, съпътстваща трудово-поминъчната дейност и семейната обредност с акцент върху традиционната сватба. Поради малкото пространство са подбрани основните календарни обреди, характерни за региона, като е отделено внимание на обредната храна, обредният реквизит и вербалните магии. Заедно с това е поставено ударението върху обредните и празнични костюми от региона. Всички елементи на костюмите са автентични и уникални – плод на унаследени и творчески надградени многовековни традиции в областта на ръчното домашно производство.

Допълнителна илюстрация на тези традиции са множеството използвани вълнени, козиняви и памучни домашни черги, застлани по подиумите, кенарените обредни кърпи, месалите и бохчите изтъкани от най-разнообразни материали и техники. Експозицията е подредена не във витрини и под стъкло, което допринася за създаването на много по-добра комуникация на посетителите с изложените образци на културното наследство.

Обширният калдаръмен двор, цветната градина и сайвантът с различен стопански инвентар допълват и градят цялостния архитектурно-етнографски комплекс – живо доказателство за неизчерпаемия дух и блестящ културен напредък на сливенския занаятчия.